Foto: Verzuim- en re-integratiebegeleiding - Begrip Casemanagement

Verzuim- en re-integratiebegeleiding

Zodra het woord verzuim valt, opent een complex speelveld aan wet- en regelgeving. De casemanagers van Begrip ondersteunen de werkgever en medewerker bij alle stappen in het herstel- en re-integratieproces.

De Wet verbetering poortwachter staat vanzelfsprekend aan de basis van al onze trajecten. Maar volg je alleen die route, dan kan dit leiden tot uitstel en vertraging. Wellicht worden hierdoor kansen gemist in de inzetbaarheid van medewerkers, of brengt dit onnodig hoge kosten met zich mee.

Lees verder

Aandacht voor alles

Begrip kijkt in een vroeg stadium van het verzuimproces naar de mogelijkheden. We hebben aandacht voor alles wat van invloed kan hebben op het verzuim.

Daarbij zijn we flexibel, actiegericht en werken we nauw samen met andere professionals, zoals de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en jobcoaches. Met als resultaat meer grip op verzuim!

We hebben aandacht voor alle onderdelen

We zijn flexibel

We zijn actiegericht

Nauwe samenwerking met andere professionals

Gericht op resultaat