Stel de juiste vragen aan de bedrijfsarts: richt op inzetbaarheid!

Door Marco van Tuijl

 

Vind jij het ook lastig om complexe verzuimcasuïstiek goed te analyseren en vervolgens te sturen op gewenste resultaten en het benutten van mogelijkheden?  Stel je je zelf wel eens de vraag welke rol de bedrijfsarts hierin kan of moet aannemen? Lees dan verder…

 

Waarom blijven arbeidsmogelijkheden toch nog lange tijd onbenut?

De praktijk laat nog te vaak zien dat (vroege) arbeidsmogelijkheden onbenut blijven. De werknemer kan werken, maar zit nog thuis. Waarom? Omdat de bedrijfsarts aangeeft dat werknemer zijn eigen werk niet kan verrichten? Of is er aangegeven dat er gewerkt kan worden, maar dat er gezocht moet worden naar een andere passende oplossing? Krijg je mogelijk de inzetbaarheid van de werknemer niet goed vertaald naar de praktijk? Of ligt het ergens in het midden?

Voorbeeld: De bedrijfsarts koppelt terug in het spreekuurverslag dat de werknemer is uitgevallen met bepaalde klachten, waardoor hij het eigen werk nog niet kan verrichten. Ook aangepast werken is nog niet mogelijk. Conclusie: geen (arbeids)mogelijkheden. Hij stelt voor dat hij werknemer graag over 6 weken weer terugziet op een volgend spreekuur om het vervolg te bepalen.

6 weken later. De bedrijfsarts stelt dat er voorzichtig herstel optreedt, maar dat het eigen werk nog niet verricht kan worden. Het is fysiek belastend werk en de werknemer heeft fysieke beperkingen. Conclusie: nog geen (arbeids)mogelijkheden. Advies om over 6 weken weer in te plannen. Al herkenbaar?

6 weken later. De bedrijfsarts schrijft dat het weer wat beter gaat, maar dat het eigen werk nog niet opgepakt kan worden. Het werk is ook nog niet passend. Het is fysiek belastend en…… weer 6 weken later etc.

Herkenbaar? En voor dat je het doorhebt ben je 6 maanden verder en zijn er nog geen mogelijkheden benut.

 

Stel de juiste vragen

Wat is hier de oplossing? Stel de juiste vragen aan de bedrijfsarts! Begin eens met de vraag of er daadwerkelijk gesproken kan worden van een situatie van “geen (arbeids)mogelijkheden”. Stelt de bedrijfsarts vast dat werknemer in alle te bedenken arbeid (functies, taken e.d.) niet kan werken,  en dus ook niet in ander werk bij de eigen werkgever?

 

Focus op de mogelijkheden

Vraag de bedrijfsarts om niet alleen te spreken over het eigen werk, maar laat hem adviseren in termen van inzetbaarheid. Natuurlijk adviseert een bedrijfsarts ook in relatie tot het eigen werk, maar er is meer.

Na 6 weken vraag je de bedrijfsarts een probleemanalyse op te stellen. Check hiervoor het format van het UWV, item 6.1. Hier wordt de volgende vraag gesteld aan de bedrijfsarts: Wat zijn de beperkingen van de werknemer, waardoor hij zijn eigen of ander werk (gedeeltelijk) niet meer kan verrichten? Dit op zich is al een essentiële vraag. Niet alleen op of rondom week 6, maar gedurende het gehele verzuimverloop. Maar het gaat hier nog alleen over beperkingen.

 

De kern van het vraagstuk

Maar check ook aspect 6.3. “Welke mogelijkheden om te werken heeft de werknemer nog wel?” Met als toelichting, om de bedrijfsarts hierin te sturen: “het gaat hier om de arbeidsmogelijkheden in het algemeen, dus niet alleen de mogelijkheden in de eigen functie”. Dat is een nog essentiëlere vraag die zich namelijk richt op de (arbeids)mogelijkheden. Dit is de kern.

Wat wij graag zien, en hopelijk bedrijven met een actief inzetbaarheidsbeleid ook, is dat er vanaf dag 1 gesproken wordt over arbeidsmogelijkheden. Je zou denken dat dit toch niets nieuws is? Dat klopt, maar waarom gebeurt het dan niet of nog onvoldoende?

Praat daadwerkelijk over arbeidsmogelijkheden door je te laten adviseren over inzetbaarheid

 

Onze tip: vraag de bedrijfsarts in ieder spreekuurverslag aan te geven of er arbeidsmogelijkheden zijn en daarbij de inzetbaarheid van de werknemer concreet aan te geven. Neem geen genoegen met adviezen als ‘is aangewezen op licht administratief werk’ of ‘het eigen werk is nog niet mogelijk’, maar verwacht een advies in termen van inzetbaarheid. Hoeveel mag de werknemer tillen? Hoe lang kan zij zitten? In welke mate mag je al concentratietaken aanbieden? Hierdoor kunnen werkgever en werknemer, al dan niet met hulp van deskundigen, beter bepalen welke werkzaamheden passend en mogelijk zijn.

Als je niet goed weet hoe je dit nu kunt formuleren richting de bedrijfsarts, gebruik dan aspect 6.3 uit de probleemanalyse als kernvraag. Een goede bedrijfsarts adviseert jou vervolgens op ieder moment in termen van inzetbaarheid. Dus niet alleen in de probleemanalyse, maar gedurende het volledige verloop van het verzuim- en re-integratietraject.

Hopelijk bereik je hierdoor dat een werknemer tevreden aan het werk is en benut je vroegtijdig , door een gezamenlijke inzet en aanpak, de arbeidsmogelijkheden.

 

Wil jij advies over hoe jij de werknemer weer vroegtijdig kan inzetten en hiertoe de juiste vragen kan stellen? Neem dan contact met ons op!