Foto: Over ons - Begrip Casemanagement

Over ons

Een positief perspectief
Onze visie op verzuim zit verscholen in onze naam. Begrip. Want dat woord staat voor ons voor duidelijkheid, overzicht, oor ‘snappen’ en eenvoud.
Dat is Begrip. De basis voor een positief perspectief. Het startpunt van een beweging vooruit en het wegnemen van complexiteit. En voor grip krijgen op verzuim.

Oprecht mensenwerk
Wij creëren het overzicht en de ruimte die nodig is om van verzuim oprecht mensenwerk te maken. Dat begint natuurlijk bij uitgebreide kennis over wetten, procedures en regelgeving rondom verzuim. Maar dat is slechts stap één.

Lees verder

De juiste aandacht

Want oprecht wederzijds begrip en een positief perspectief ontstaat pas bij iets wat wij ‘de juiste aandacht’ noemen.

De juiste aandacht staat voor flexibel meebewegen en meedenken met alle betrokken partijen. Maar de juiste aandacht betekent ook op het juiste moment vooruitkijken.

Niet blijven hangen in wat niet kan, maar de blik al vroeg in het traject richten op actie. Op dat wat wél mogelijk is.

De 5 pijlers van Begrip Casemanagement:

Een positief perspectief
Verzuim hoeft niet complex te zijn, en er zijn áltijd mogelijkheden

Formaliteiten en processen naar de achtergrond
Verzuim is mensenwerk

Heldere rollen
Scherpe rollen en verantwoordelijkheden daar waar ze horen

Gericht op actie
De sleutel naar gezondheid en inzetbaarheid is actie: niet afwachten maar bewegen!

Dichtbij
Wij geloven dat afstand de grootste vijand is van oplossingen, daarom werken wij grotendeels op locatie en haken iedereen aan