Onze diensten

Begrip biedt verschillende diensten aan op het gebied van verzuimbegeleiding, inzetbaarheid en preventie. Op basis van de behoefte van de organisatie kiezen we de juiste vorm, wij leveren altijd maatwerk.

Daarbij geloven wij dat fysieke afstand een belemmering is om (snel) tot oplossingen te komen, en werken daarom grotendeels op locatie.

Foto: Verzuim- en re-integratiebegeleiding
Verzuim- en re-integratiebegeleiding

Zodra het woord verzuim valt, opent een complex speelveld aan wet- en regelgeving. De casemanagers van Begrip ondersteunen de werkgever en medewerker bij alle stappen in het herstel- en re-integratieproces.

Foto: Coaching van leidinggevenden
Coaching van leidinggevenden

Verzuimbegeleiding wordt vaak als lastig en ongrijpbaar ervaren. Maar de invloed die een leidinggevende kan hebben op verzuim wordt regelmatig onderschat. Vanuit onze kennis en expertise bieden wij een perspectief dat menselijk en constructief is.

Foto: Dossieranalyse(s)
Dossieranalyse(s)

Hoe complexer of langduriger het verzuim, hoe beter de re-integratie-activiteiten vastgelegd en uitgevoerd moeten worden. Ieder verzuimdossier is anders. Vaak zijn er vragen of ontstaat twijfel: voldoet het dossier wel aan de Wet verbetering poortwachter?

Foto: Verzuimtrainingen en workshops
Verzuimtrainingen en workshops

Bij Begrip Casemanagement kun je ook terecht voor trainingen en workshops op het gebied van de gezondheid, duurzame inzetbaarheid en re-integratiebegeleiding van medewerkers.

Foto: Ondersteuning bij het verzuim- en re-integratiebeleid
Ondersteuning bij het verzuim- en re-integratiebeleid

Een ziekteverzuimbeleid is niet alleen een wettelijke verplichting vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het is ook een middel om het verzuim in kaart te brengen, te beheersen en, indien nodig, terug te dringen.