Foto: Ondersteuning bij het verzuim- en re-integratiebeleid

Ondersteuning bij het verzuim- en re-integratiebeleid

Een ziekteverzuimbeleid is niet alleen een wettelijke verplichting vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het is ook een middel om het verzuim in kaart te brengen, te beheersen en, indien nodig, terug te dringen.

Lees verder

Uiterst zinvol

Niet alleen de werkgever is hierbij gebaat, ook voor de medewerkers is het zinvol. Met een duidelijk omschreven beleid worden zij zich bewust van de consequenties die ziekteverzuim met zich meebrengt.

Hierdoor gaan zij zich meer betrokken voelen bij het ziekteverzuimproces. Aangezien de procedures voor alle medewerkers hetzelfde zijn, dient het bovendien als bevestiging dat niemand wordt voorgetrokken of in een uitzonderingspositie verkeert. Dit komt de sfeer en de saamhorigheid binnen een organisatie zeker ten goede.

Wettelijke verplichting

Verzuim in kaart te brengen

Bewust van de consequenties

Betrokkenheid

Saamhorigheid

Ondersteuning