Goed begonnen is half gewonnen!

Bij veel werkgevers en leidinggevenden leeft het idee dat je niet veel invloed kunt uitoefenen op de situatie waarin een zieke medewerker verkeert. Ze denken geen sturing te kunnen geven aan verzuim, want ziek is ziek. Of ze stellen allerlei vragen die volgens de Privacywetgeving AVG niet zijn toegestaan, zonder dat te beseffen. In dit blog tips voor een goede start van het traject, voor meer grip op verzuim.

Ziekte versus gedrag

Laat ik meteen een onderscheid maken: wil je meer grip krijgen op verzuim dan gaat het erom dat je meer grip krijgt op het gedrag van de medewerker, niet op het ziektebeeld zelf. Dat is een wezenlijk verschil. De reden dat leidinggevenden niet doorvragen bij een ziekmelding is vaak de gedachten geen invloed te kunnen uitoefenen op het ziektebeeld. Ze nemen het bericht aan en wachten meestal lijdzaam af tot iemand weer terugkomt.

Onderzoek de omvang van het probleem

Al vanaf het eerste telefoontje kun je echter het heft in eigen hand nemen. Je mag dan misschien niet vragen naar de oorzaak van de ziekte, want dat staat de AVG niet toe. Maar je mag wel vragen of er werkgerelateerde aspecten zijn en of er privézaken meespelen. Ook kun je met elkaar overleggen wat de ernst is van de ziekte, of iemand helemaal niet beschikbaar is voor werk of misschien wel gedeeltelijk. Heb je meer duidelijkheid over de situatie, dan kun je samen afspraken maken of een bepaalde actie ondernemen, zoals bijvoorbeeld aanpassingen regelen op de werkplek. Om de omvang van het probleem goed te onderzoeken is het misschien nodig meerdere (telefoon)gesprekken te voeren, maar het is een belangrijke stap om meer grip te krijgen op verzuim.

Oprechte aandacht

Blijft een medewerker langdurig ziek, dan komt de Wet verbetering poortwachter om de hoek kijken, een heel ander traject. Maar wordt iemand overvallen door ziekte, dan kun je vanaf het begin het verschil maken. Voor de binding is het namelijk van belang hoe het contact verloopt, vooral de eerste dagen of weken. Stel je de juiste vragen, neem je de tijd voor een goed gesprek bij een kop koffie, zorg je voor een bloemetje, dit soort zaken. Met oprechte aandacht kun je de ziekte niet beïnvloeden, maar het gedrag van een zieke medewerker wel.

Regelmatig ziek: ga in gesprek

Bij kort verzuim van een paar dagen lost het probleem zich meestal vanzelf op en hoef je verder geen actie te ondernemen. Meldt iemand zich echter regelmatig ziek voor een korte periode, dan is het een goed idee hierover in gesprek te gaan om langdurig verzuim te voorkomen. Soms zijn de problemen op te lossen door eenvoudige aanpassingen. De focus ligt dan niet (meer) op het medische proces maar op alle randvoorwaarden om prettig en duurzaam te re-integreren, waardoor verzuim (eerder) kan worden teruggedrongen.

Onderliggende redenen van een ziekmelding

Het lijkt er nu misschien op dat medewerkers niet ziek mogen of kunnen zijn, maar dat is niet wat ik bedoel. Iemand met een flinke griep moet gewoon uitzieken, daar zit niks anders op. Maar gaat het bijvoorbeeld over te veel stress, dan kun je zaken aanpassen om deze te reduceren. Hier kom je achter als je aandacht besteedt aan de onderliggende redenen van een ziekmelding.

Wil jij graag weten hoe je bij een ziekmelding op een goede manier het gesprek kunt aangaan met je medewerkers, zodat je meer grip krijgt op verzuim? Neem dan gerust contact met me op, ik help je graag om dit AVG-proof te doen.

‘Diet Hendriks – Register Casemanager bij Begrip Casemanagement’