Eigenaar en regisseur, voor meer grip op verzuim

Door Wilke Crommentuijn

Op 1 april ben ik bij Begrip Casemanagement aan de slag gegaan. Een super leuke uitdaging, want de ervaring die ik in de afgelopen 20 jaar heb opgedaan in diverse rollen kan ik hier combineren. Ik heb gewerkt als manager, teamcoördinator, adviseur inzetbaarheid, verzuimbegeleider en trainer. Dit komt hier bij Begrip allemaal bij elkaar. Mijn eerste opdracht is al meteen een schot in de roos.

Verbeterpunten

Het gaat om een organisatie waar twee adviseurs inzetbaarheid zijn vertrokken en hulp dus hard nodig is. Verzuimbegeleiding is hier een taak van de managers, de adviseurs inzetbaarheid geven hen advies bij de uitvoering van deze taak. Mijn insteek: hands on casemanagement. Met als extra opdracht om mijn ogen en oren open te houden: wat valt me op als het gaat om verzuimbegeleiding, inzetbaarheidsbeleid en visie. Hier ben ik blij mee, want vreemde ogen kijken anders. Staat een organisatie hiervoor open, dan ontstaan er mogelijkheden voor verbetering.

Presentatie over bevindingen

Na vijf weken heb ik een presentatie gegeven over mijn bevindingen. Er gaan al heel veel dingen goed in de verzuimbegeleiding en er is veel informatie beschikbaar. De verbeterpunten zitten ‘m vooral in meer duidelijkheid over het verzuimbeleid. Conclusie: er zijn vijf focuspunten waarmee deze organisatie meer grip kan krijgen op verzuim.

Vijf focuspunten

Het begint met een duidelijke visie op verzuim en hoe je hier als organisatie invulling aan wil geven. Het tweede punt is het bepalen van ieders rol binnen het verzuimproces: wie is waarvoor verantwoordelijk. Punt drie gaat over de informatievoorziening, om deze overzichtelijk te maken. Om een voorbeeld te noemen: een handleiding voor de manager op een A4-tje en niet een boekwerk van 20 pagina’s. Punt vier: analyseren of betrokkenen in het proces over voldoende kennis en kunde beschikken om hun rol goed te kunnen vervullen. Zo niet, dan zijn workshops en trainingen misschien aan te bevelen. En punt vijf gaat over het digitale verzuimsysteem, hoe dit zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht kan worden ter ondersteuning van het proces. Dit gaat vaak over hele simpele aanpassingen.

Projectleider

Er is enthousiast gereageerd op mijn presentatie. Om de adviseur inzetbaarheid niet verder te belasten en de blinde vlekken boven water te krijgen, heeft de organisatie mij gevraagd als projectleider. Ik vind het heel leuk dat ik aan de slag mag gaan met de visie en de bijbehorende rollen. En met het verzamelen van de informatie die er al is, om deze op een overzichtelijke manier te bundelen.

Eigen Regie Model

Het doel is dat ze uiteindelijk zelfstandig verder kunnen, dat ze gaan werken volgens het Eigen Regie Model. In dit model zorgt de werkgever zelf voor de juiste stappen in het proces, voor een efficiënte en effectieve verzuimbegeleiding. Maar ik vind het ook belangrijk dat er een warm-zakelijke aandacht is voor de medewerker, om zo de drempel om terug te komen te verlagen. Het Eigen Regie Model werkt alleen als iedereen binnen de organisatie zich bewust is van zijn of haar rol en er bepaalde tools beschikbaar zijn. Zodat ze eigenaar en regisseur kunnen zijn van het verzuim.