Begrip: Verzuim begrepen!

De fysieke en mentale gezondheid van de mens in combinatie met arbeid: ik vind het een boeiend speelveld. Het vak casemanagement en verzuimbegeleiding is mij dan ook op het lijf geschreven. Tel daarbij op mijn ambitie voor het ondernemerschap en voilà, Begrip Casemanagement ziet het levenslicht.

Door de combinatie van mijn hbo-studies psychologie en HRM had ik elf jaar geleden de juiste ‘papieren’ voor dit interessante vak. Ik startte in loondienst en werkte voor verschillende werkgevers en arbodiensten. Al vanaf het begin wist ik, ooit ga ik voor mezelf beginnen. Zo’n drie jaar geleden nam ik de stap, eerst als ZZP’er. Maar al snel ontstond de behoefte om groter te denken. Inmiddels werken we binnen ons bedrijf met een team van ervaren casemanagers. Het is waardevol om kennis, kunde en ambities met elkaar te delen, om vervolgens onze expertise in te zetten voor organisaties die ondersteund willen worden in verzuimbegeleiding.

Niet afwachten
Veel werkgevers ervaren verzuim als ongrijpbaar, complex, moeilijk en vervelend. Dat is behoorlijk negatief. Alleen al door deze associatie verloopt verzuimbegeleiding binnen een organisatie vaak stroef en ontstaat er een negatieve spiraal. Men neemt een afwachtende houding aan, waardoor er vaak kansen gemist worden. Terwijl het juist belangrijk is zo vroeg mogelijk in het verzuimtraject actie te ondernemen om zo erger te voorkomen. Hoe eerder je in beweging komt, hoe beter. Niet straks. Niet later. Maar NU.

Verzuim is beïnvloedbaar
Komt een organisatie tot het inzicht dat hulp inroepen wenselijk is, dan is de eerste stap gezet om die negatieve spiraal om te buigen. Want vroeg in het verzuimproces kan de meeste invloed worden uitgeoefend, waardoor de focus op medische processen niet altijd nodig is en verzuim kan worden teruggedrongen tot wel 2%. Natuurlijk volgen wij het proces van de Wet verbetering poortwachter. Maar volg je alleen die route, dan mis je belangrijke kansen in de communicatie met en aandacht voor elkaar.

De naam Begrip Casemanagement
Wat wij ook weten is dat actie pas mogelijk is als nergens meer vraagtekens over bestaan. Begrip staat voor ons voor duidelijkheid. Voor snappen, voor ‘eenvoud’. Wij nemen daarom alle vraagtekens weg en zorgen dat er wederzijds begrip ontstaat. Door meer begrip krijg je meer grip op verzuim, en vandaar ook ons motto ‘verzuim begrepen’.

Missie geslaagd, yes!
Begrip Casemanagement biedt een positief perspectief. Wij geloven dat veruit het meeste verzuim beïnvloedbaar is, als er maar aan de juiste knoppen wordt gedraaid. Onze missie is dan ook een begrip te zijn in het benutten van arbeidsmogelijkheden. Als ik dan van de werkgever én medewerker een bericht ontvang met DANKJEWEL, is mijn missie geslaagd. Het geeft mij dat heerlijke YES-gevoel!

‘Marcella Kuijpers – Register Casemanager en eigenaar van BeGrip Casemanagement’