Alle mogelijkheden benutten

5 tips voor meer grip op verzuim

Door Diet Hendriks

Teamleiders en managers ondersteunen in de verzuimdossiers, dat is waar ik als casemanager voor wordt ‘ingevlogen’. Voor hen is het een taak die erbij komt, voor mij is het mijn vak. Met mijn ervaring en frisse blik kijk ik naar verzuim en inzetbaarheid. En welke rol de leidinggevende kan aannemen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. In dit blog vijf tips voor meer grip op verzuim.

Lees verder >

Verzuimbeleid schept duidelijkheid

Om goede sturing te kunnen geven, is het belangrijk dat leidinggevenden en medewerkers van tevoren weten wat van hen verwacht wordt bij een ziekmelding, wie welke stappen moet nemen. Binnen een verzuimbeleid kun je dit vastleggen in het verzuimprotocol. Hierin kun je bijvoorbeeld opnemen dat bij een ziekmelding samen met de medewerker wordt gekeken naar aangepaste of andere werkzaamheden indien er geen sprake is van 100% arbeidsongeschiktheid. Om dit allemaal soepel te laten verlopen is het echter van belang dit van tevoren heel duidelijk te communiceren.

 Werken tijdens ziekte

Te vaak wordt gedacht dat iemand die zich ziekmeldt niet meer kan komen werken of men durft er niet naar te vragen omdat ze denken dat je door de AVG niets mag.  Er zijn natuurlijk ook situaties waarbij werken echt niet kan en iemand eerst moet herstellen. In de meeste gevallen is iemand na een paar dagen tot een week weer hersteld. In sommige gevallen zijn aangepaste werkzaamheden, of kortere dagen werken voldoende. En kijk daarbij ook vooral organisatie breed wat de opties zijn. Als op de eigen afdeling aangepast werk niet kan, lukt het misschien wel op een andere plek. Door goed naar alle mogelijkheden te kijken kun je het verzuim flink terugdringen.

 Bespreek wat nog wel kan

Bespreek dus zo vroeg mogelijk in het proces wat iemand nog wel kan. Vaak kun je het hier al over hebben tijdens het eerste telefoongesprek, wanneer iemand zich ziek meldt. Je kunt hiermee bereiken dat een medewerker niet voor 100%, maar bijvoorbeeld voor 70% arbeidsongeschikt is. Bij verminderde inzetbaarheid is het zaak de rekbaarheid op te zoeken. Goed doorvragen is daarbij belangrijk.

Stel de juiste vragen

Volgens de Privacywetgeving AVG mag je niet zomaar alles vragen aan een medewerker die zich ziekmeldt. Sterker nog, je mag niet eens vragen wat iemand mankeert, ik als casemanager ook niet. Je mag wel vragen of de medewerker er iets over kwijt wil. En of het iets te maken heeft met het werk. Maar het is vervolgens niet toegestaan om deze informatie vast te leggen indien het over medische zaken gaat.

Gesprekstechnieken

Door teamleiders en leidinggevenden gesprekstechnieken bij te brengen en aan de hand van voorbeelden uit te leggen wat je allemaal wel mag vragen, kunnen zij beter mogelijkheden gaan benutten en meer grip krijgen op verzuim. In de praktijk zie ik vaak dat zieke medewerkers best bereid zijn om aangepast werk te doen. Het is dan echter vaak de toon die de muziek maakt, en hoe beter werknemers op de hoogte zijn van beleid en protocollen, hoe makkelijk het gesprek.

Alle tips voor meer grip op verzuim op een rijtje:

  1. Stel een effectief verzuimbeleid op (dit is wettelijk verplicht).
  2. Werken tijdens ziekte als norm (mogelijkheden benutten).
  3. Stel bij een ziekmelding de juiste vragen. (wat kan nog wel).
  4. Gesprekstechnieken (wat mag je wel en niet vragen en hoe krijg je een medewerker in beweging).
  5. Heb je niet de tijd of middelen om dit zelf goed te doen, schakel dan een professional in.

 Wil jij ook graag alle mogelijkheden binnen de organisatie benutten om verzuim flink terug te dringen? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je er graag bij.